Alexej Vojtášek

"A.Vojtášek a J. Čutek"
3. 12. 2018 - 11. 1. 2019

Savoy Gallery

"V.Farkaš and A.Vojtášek"
19. 2. 2016 - 31. 3. 2016

SPP Gallery

"A.Vojtášek and J. Čutek"
20. 9. 2014

San Diego

"INTRODUCTION"
5. 12. 2013 - 10. 1. 2014

West Terrace of Bratislava Castle

"60. - 61. BIRTHDAY"
6. 12. 2013

Cafe Štefánka, Bratislava

"ART IN TOUCH"
19. 2. 2013

New York

"A.Vojtášek and J. Čutek"
28. 10. 2009

San Mercuriale Forly
(Taliansko)

"THOUHT FORMS"
7. 10. 2004

Presidential Palace Bratislava
Gallery Salla Terrena

"UNITED BY COLOURS"
6. 12. 2003 - 5. 3. 2004

Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava