Alexej Vojtášek

"A.Vojtášek a J. Čutek"
3. 12. 2018 - 11. 1. 2019

Savoy Gallery

"V.Farkaš a A.Vojtášek"
19. 2. 2016 - 31. 3. 2016

Galéria SPP

"A.Vojtášek a J. Čutek"
20. 9. 2014

San Diego

"PREDSTAVENIE"
5. 12. 2013 - 10. 1. 2014

Západná terasa Bratislavského hradu

"60. - 61. NARODENINY"
6. 12. 2013

Kaviareň Štefánka, Bratislava

"ART IN TOUCH"
19. 2. 2013

New York

"A.Vojtášek a J. Čutek"
28. 10. 2009

San Mercuriale Forly
(Taliansko)

"MYŠLIENKOVÉ FORMY"
7. 10. 2004

Prezidentský palác Bratislava
Galéria Salla Terrena

"FARBY NÁS SPÁJAJÚ"
6. 12. 2003 - 5. 3. 2004

Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava