Alexej Vojtášek

 

 

mail

akad. mal. Alexej Vojtášek
Tolstého 2, 811 06 Bratislava
☎ +421 903 440 877
e-mail: lexoela@gmail.com
súkromný e-mail: vojtasek.alexej@gmail.com